Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

2.sem.nav.prez (od) 21/22 - program IS v EN

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
14CITS-E C-ITS Systems English Z,ZK 6 3P+3C The course is on the list
14PPRP-E Computer Aided Project Management English KZ 2 0P+2C The course is on the list
14PD-E Data processing English Z,ZK 6 2P+4C The course is on the list
14PAM-E Programming and modelling English Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
20BITS-E Safety and reliability of ITS Systems English KZ 3 2P+1C The course is on the list
Data valid to 2024-05-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022588-2.S.NPIS_EN_21_22.html