Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4.sem.DOS bak.prez. (od)17/18

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
15JZ2A Foreign Language - English 2 Czech The course is on the list
12SDK Highways, Motorways and Intersections Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
18KAD Kinematics and Dynamics Czech Z,ZK 4 2P+1C The course is on the list
11MSP Modeling of Systems and Processes Czech Z,ZK 4 2P+2C+12B The course is on the list
16DPY Vehicle Technology
 
Czech KZ 5 2P+2C The course is not on the list
Data valid to 2024-04-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022380-4.S.BDOS_17_18.html