Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5. B TZSI - Oborový předmět I.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
2221221 Aeronautics and Astronautics Czech The course is on the list
2241068 Biomechanics for Bachelors Czech The course is on the list
2331075 Design Consideration Czech The course is on the list
2161022 Environmental Engineering Czech The course is on the list
2121047 Hydro a Thermodynamics Czech The course is on the list
2371110 Industrial Automation Czech The course is on the list
2011715 Mathematical Modeling in Technical Applications Czech The course is on the list
2381006 Methods and Tools for Managerial Decisionmaking Czech The course is on the list
2341001 Metrology Czech The course is on the list
2021014 Physics - Selected Topics The course is on the list
2181125 Process equipment and production lines Czech The course is on the list
2351094 Production Technology Czech The course is on the list
2151705 Renewables energy sources Czech The course is on the list
2111505 Selected Items of Strenght of Materials Czech The course is not on the list
2311083 Selected Topics of Mechanics and Mechatronics Czech The course is on the list
2321500 Technical Materials I Czech The course is on the list
2211130 Transport Engineering Czech The course is on the list
2131060 Transport Technology Czech Z,ZK 4 2P+2C+0L The course is on the list
Data valid to 2024-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022168-05Q1_B2342--_FSI20P.html