Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Compulsory elective subjects of the programme - Group 2

~Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat celkem 7 povinně volitelných předmětů v součtu ze skupiny 1 a skupiny 2 za splnění podmínky na minimálně 3 absolvované předměty ze skupiny 1.\\

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
B3M38POS Advanced Sensors Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3M33PKR Advanced robot kinematics Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M38PSL1 Aircraft Avionics Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M35RSA Automotive Control Systems Czech The course is on the list
B3M38ASE Automotive Sensors and Networks Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3M35KOA Combinatorial Algorithms Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M35DRS Dynamics and Control Networks Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M35SRL Flight Control Systems Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3M33HRO Humanoid robots Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M35HYS Hybrid Systems Czech The course is on the list
B3M38INA1 Integrated Avionics Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B2M32MKSA Mobile Networks Czech Z,ZK 6 2P + 2L The course is on the list
B3M33MRS Multi-robot aerial systems Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3M35NES Nonlinear Systems and Chaos Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M35PSR Real -Time Systems Programming Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B4M33TDV Three-dimensional Computer Vision Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M38VBM1 Videometry and Contactless Measurement Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3M38VIN1 Virtual Instrumentation Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021847-2021_MKYRPV2.html