Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Compulsory subjects of the programme

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
B0B01PAN Advanced Analysis Czech Z,ZK 6 2P+2S The course is on the list
B3B38OTE1 Circuit Technologies Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
A8B37DCMA Digital Communications Czech Z,ZK 6 3P+1C The course is on the list
B3B14EPR1 Electric Drives for Automation and Robotics
 
Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3B38VSY1 Embedded Systems Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B3B35JVC Jak vyrobit (téměř) cokoli Czech KZ 6 2P+4L The course is on the list
B3B35MSD1 Modeling and simulation of dynamic systems Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3B35PAR1 Programming of logic controllers and robots Czech Z,ZK 6 1P+3L The course is on the list
B3B33UROB Robot Learning Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2023-12-08
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021607-2021_BKYRPV.html