Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Compulsory subjects of specialization - specialization Image processing

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
BE4M33PAL Advanced Algorithms English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BE4M35KO Combinatorial Optimization English Z,ZK 6 3P+2C The course is on the list
BE4M33MPV Computer Vision Methods English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BEAM33ZMO Medical Image Processing English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BE4M33SSU Statistical Machine Learning English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30020707-2018_MBIOEPS3.html