Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Compulsory subjects of the programme

Specializace elektronika

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
B2M31DSP Advanced DSP methods Czech Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B2M34NIS Design of Integrated Circuits Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B2M34SIS Integrated System Structures Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B2M37MAM Microprocessors Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B2M34MST Microsystems Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B2MPROJ6 Project Czech Z 6 0p+6s Z 6 0p+6s The course is on the list
B2M34SST Solid State Physics Czech Z,ZK 6 3P+1L The course is on the list
B2M34NSV VLSI System Design Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B2M32BTSA Wireless Technologies Czech Z,ZK 6 2P + 2L The course is on the list
Data valid to 2024-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30018745-2018_MEKP1.html