Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BSFE - povinné předměty 3. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12BPFE1 Bachelor Thesis 1 Czech Z 5 0+5 Z 5 0+5 The course is not on the list
12BPFE2 Bachelor Thesis 2 Czech Z 10 0+10 Z 10 0+10 The course is on the list
12ZPLT Basic Laser Technique Laboratory Czech KZ 6 0+4 The course is on the list
12ZPOP Basic Optical Laboratory Czech KZ 6 0+4 The course is on the list
12ZELD Fundamentals of Electrodynamics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
12ZAOP Fundamentals of Optics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
12ULAT Introduction to Laser Technique Czech KZ 2 1+1 The course is on the list
12NT Nanotechnology Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
12OPEL Optoelectronics Czech Z,ZK 2 2 The course is not on the list
02KVAN Quantum Mechanics Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
01RMF The Equations of Mathematical Physics Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
12VAK Vacuum Physics and Technology Czech KZ 4 2+2 The course is not on the list
Data valid to 2024-05-28
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015487-BSFEPP3.html