Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BSMIMM - povinné předměty 3. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
01ALG Algebra
 
Czech ZK 4 4+0 The course is not on the list
01ALGE Algebra The course is on the list
01BSEM Bachelor Seminar Czech Z 2 0+2 The course is on the list
01BPMM1 Bachelor Thesis 1 Czech Z 5 0+5 The course is on the list
01BPMM2 Bachelor Thesis 2 Czech Z 10 0+10 The course is on the list
01FAN1 Functional Analysis 1 Czech The course is on the list
01FA1 Functional Analysis 1
 
Czech Z,ZK 3 2+1 The course is not on the list
01FA2 Functional Analysis 2 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
01FKO Functions of Complex Variable Czech The course is on the list
01FKP Functions of Complex Variable Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
01LIP Linear Programming Czech Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
01MAS Mathematical Statistics Czech The course is on the list
01MIP Measure and Probability Czech The course is on the list
01MMF Methods of Mathematical Physics
 
Czech Z,ZK 6 4+2 The course is not on the list
01NUM2 Numerical Mathematics 2 Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
01PRA1 Probability and Mathematical Statistics 1
 
Czech Z,ZK 6 4+2 The course is not on the list
01PRA2 Probability and Mathematical Statistics 2
 
Czech ZK 2 2+0 The course is not on the list
01RMF The Equations of Mathematical Physics Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
Data valid to 2024-04-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015446-BSMIMMPP3.html