Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

00 2012 D kmenové 2. semestr VES kombinované

12B**2P-KMEN #

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
2012037 Computer Graphics Czech The course is on the list
2131002 Engineering Design II Czech The course is on the list
2011062 Matematika II.
 
Czech The course is not on the list
2322029 Materials Science I. Czech The course is on the list
2021041 Physics I.
 
Czech The course is not on the list
Data valid to 2024-06-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30011729-12DVK2P-KMEN.html