Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

00 2012 D kmenové 4. semestr STR kombinované

12B*K4P-KMEN #

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
2133014 Engineering Design IV. Z 2 0P+2C The course is on the list
2121500 Fluid Dynamics
 
Czech The course is not on the list
2311102 Mechanics II. Czech The course is on the list
2011049 Numerical Mathematics Czech The course is on the list
K331068 Technology I Czech The course is on the list
Data valid to 2023-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30011652-12DSK4P-KMEN.html