Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
2041061 English-Bachelor Exam Czech The course is on the list
2041063 French - Bachelor Exam /FME Czech The course is on the list
2041062 German - Bachelor Exam / FME Czech The course is on the list
2041065 Russian - Bachelor Exam / FME Czech The course is on the list
2041064 Spanish - Bachelor Exam / FME Czech The course is on the list
Data valid to 2024-07-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30005683-12B__4Q-BZJ_S+T.html