Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

2.s.PMP-od 10/11 prez.+komb. forma

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
16PS Corporate Information Systems Project
 
Czech Z,ZK 6 2P+0C The course is not on the list
16FIN Finance
 
Czech Z,ZK 6 4P+0C The course is not on the list
16RI Information Management and Corporate Information Systems
 
Czech Z,ZK 6 2P+0C The course is not on the list
16PPO Law
 
Czech Z,ZK 6 4P+0C The course is not on the list
16RPD Project Management and Development Projects
 
Czech Z,ZK 6 4P+0C The course is not on the list
Data valid to 2024-07-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30000646-2.S.PMP-P,K_OD_10_11.html