Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Crisis Situation Management in Critical Infrastructure

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
23Y1MK KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Synopsis:

Determination of critical infrastructute elements on all levels, their protection systems, responsibilities of particular agencies of the state administration and the self-government, and their responsibilities to anounce particular safety provisions. Physical and cyber protection of critical infrastructure with special attention to the soft targets.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To acquaint students with the concept of selection of critical infrastructure elements on the national and international level. And mechanism of Crisis situation solutios in the Czech Republic network.

Study materials:

• ČASTORÁL, Z.: Management rizik v současných podmínkách. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského

• Ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

• Procházková D.: Bezpečnost kritické infrastruktury, ČVUT v Praze

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet7318306.html