Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Calculus 1

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
11CAL1-E Z,ZK 7 2P+4C+22B English
Garant předmětu:
Ondřej Navrátil
Lecturer:
Magdalena Hykšová, Ondřej Navrátil
Tutor:
Magdalena Hykšová, Ondřej Navrátil
Supervisor:
Department of Applied Mathematics
Synopsis:

Sequence of real numbers and its limit. Basic properties of mappings. Function of one real variable, its limit and derivative. Geometric properties of n-dimensional Euklidean space and Cartesian coordinate system. Geometric meaning of the differential of functions several real variables, differential calculus of functions of several real variables.

Requirements:

zápočet: nejméně 13 bodů ze zápočtového testu, účast na cvičeních; termín splnění: konec zimního semestru

zkouška: vstupní test, písemná část|(ř příkladů a teoretická otázka), ústní část; termín splnění: konec letního semestru

podrobnější informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus1/index.html

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Introduce the basic ideas and methods of differential calculus and its application to problems encountered in further study.

Study materials:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2010

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6834406.html