Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ventilation and Air Conditioning

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
2161567 Z,ZK 4 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Vladimír Zmrhal
Lecturer:
Miloš Lain, Vladimír Zmrhal
Tutor:
Miloš Lain, Vladimír Zmrhal
Supervisor:
Department of Environmental Engineering
Synopsis:

Main knowledge for design, control and evaluation of ventilation and air conditioning systems. Design according to demands for treatment of thermal and humidity state and quality of air in residential and technological rooms.

Requirements:

Following requirements are demanded: Thermal comfort and contaminants balance in ventilated and air conditioned rooms.Air flow in rooms, supply and exhaust outlets. Air ducts, fan and piping network. Treatment of moist air in air conditioning. Heat recovery systems. Thermal load of air conditioned rooms.Dimensioning of total forced ventilation for winter and summer. Dimenzioning of all-air conditioning system.

Syllabus of lectures:

Thermal comfort and contaminants balance in ventilated and air conditioned rooms.Air flow in rooms, supply and exhaust outlets. Air ducts, fan and piping network. Treatment of moist air in air conditioning. Heat recovery systems. Thermal load of air conditioned rooms.Dimensioning of total forced ventilation for winter and summer. Dimenzioning of all-air conditioning system.

Syllabus of tutorials:

Practice: Thermal comfort of persons, balance of contaminants in indoor environment. Design of supply and exhaust outlets. Air network (ducts). Treatment of air in air conditioning equipments. Thermal and humidity load of rooms. Calculation of equipment for total forced ventilation. Calculation of all-air conditioning equipment.

Study Objective:

Needed knowledge for design, control and evaluation of ventilation and air conditioning systems in residential and technological rooms.

Study materials:

Drkal, F.; Zmrhal, V. Větrání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.

Zmrhal, V. Větrání rodinných a bytových domů. Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. profi&hobby. ISBN 978-80-247-4573-2.

Chyský J. Hemzal, K. a kol. Větrání a klimatizace. Brno: Bolit B-press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8

Szekyová, M., Ferstl, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava: JAGA GROUP, 2006. 359 s.ISBN 80-8076-037-3

ASHRAE HANDBOOK. Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2005. ISBN 1-931862-71-0

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomT4:C2-334
Zmrhal V.
Lain M.

10:45–12:15
(lecture parallel1)
Dejvice
Posluchárna 334
roomT4:C2-334
Zmrhal V.
Lain M.

16:00–17:30
EVEN WEEK

(parallel nr.1)
Dejvice
Posluchárna 334
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5848106.html