Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Study plan Inteligentní budovy - platný od roku 2020

Study programme: Intelligent Buildings Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Intelligent Buildings - valid from 2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2020_MIBBME Safety of the master's studies
In this group you have to complete at least 1 course
0
2020_MIBDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 26 credits
In this group you have to complete at least 1 course
26
2020_MIBP Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 50 credits
In this group you have to complete 12 courses
50
2020_MIBPRO1 Project 1 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
2020_MIBPRO2 Project 2 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
Minimal number of credits 88
Compulsory elective courses
2020_MIBPV Compulsory optionally subjects In this group you have to gain at least 32 credits (at most 92)
In this group you have to complete at least 8 courses ( at most  23)
32
Minimal number of credits 32
Elective courses
2020_MIBVOLPRE Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 120
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 120
Elective subjects [2020_MIBVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30020747.html