Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Building Structures 3C

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
124PS3C Z,ZK 3 2P+1C Czech

The course 124PS3C can be graded only after the course 124PSI2 has been successfully completed.

During a review of study plans, the course 124PS2C can be substituted for the course 124PS3C.

The requirement for course 124PS3C can be fulfilled by substitution with the course 124PS2C.

Garant předmětu:
Vladimír Žďára
Lecturer:
Hana Gattermayerová, Vladimír Žďára
Tutor:
Tomáš Čejka, Ctislav Fiala, Hana Gattermayerová, Tomáš Vlach, Vladimír Žďára
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

The subject deals with the complex design of load-bearing structures of roofing, indoor and multi-storey buildings and the structural-static effect of the perimeter roof shell. In the first part, the attention is focused on span structures of sloping roofs and hall buildings and on structural-static problems of multi-storey buildings. In the second part, students will learn about the design of prefabricated indoor and multi-storey structures.

Requirements:

-

Syllabus of lectures:

"1. Konstrukce šikmých střech - krokevní a vazníkové systémy

2. Konstrukce šikmých střech - vaznicové systémy

3. Konstrukce halových objektů - systémy s převážně ohýbané

4. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tlačené

5. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tažené

6. Konstrukce halových objektů - systémy s prostorovým působením

7. Konstrukce halových objektů - předepjaté konstrukce a aktivní tvarování konstrukcí, inverzní konstrukce

8. Konstrukce vícepodlažních budov. Požadavky na nosnou konstrukci vícepodlažních budov. Inspirace a historie navrhování vícepodlažních budov, nejvyšší mrakodrapy.

Základní statické systémy. Výpočetní modely. Konstrukce x dispozice

9. Konstrukce vícepodlažních budov.Stabilita konstrukcí. Příčná tuhost. Stabilizující prvky. Tuhost stropní desky a stěn. Distribuce vodorovného zatížení. Smyková tuhost, poddajnost. Příklady, výpočetní modely

10. Konstrukce prefabrikované - vícepodlažní. Prefabrikace 20. století - příčné nosné systémy, přehled stavebních soustav. Předpoklady působení nosné konstrukce a podmínky výpočetního řešení. Svislé a vodorovné styky, vzorce, mechanizmy působení, příklady. Spolupůsobení stropních panelů.

11. Konstrukce prefabrikované - halové a skeletové. Prefabrikace 20.století, přehled typových řešení. Základní statická schémata, výrobní a montážní stav konstrukce. Principy styků.

12. Konstrukce prefabrikované. Současné trendy v prefabrikaci. Konstrukční a právní aspekty dodatečných zásahů do stávajících nosných konstrukcí bytových panelových domů.

13. Rezerva

Syllabus of tutorials:

1. Conceptual design of the support structure of the sloping roof.

2.

3. Analysis of the structural-static effect and design of the details of the pitched roof structure.

4.

5. Conceptual design of the supporting structure of the hall building.

6.

7. Analysis of the structural-static effect and design of details of the structure of the hall building.

8.

9. Conceptual design of the supporting structure of a multi-storey building.

10.

11. Analysis of the structural-static effect and design of the details of the construction of a multi-storey building.

12.

13.

Study Objective:

To learn to apply theoretical knowledge from previous subjects in the design of load-bearing, envelope and dividing structures of roofing, hall and multi-storey buildings. Understand the structural-static requirements placed on these structures. Understand the principles of static action and the design of the structures mentioned.

Study materials:

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0

Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6

Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878

Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998

Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998

Gattermayerová H.: KPS 50 - Konstrukce vícepodlažních budov - příklady, ČVUT, Praha 1996

Hanaor A.: Priciples of structures, Blackwell Science, 1998

Schodek L.: Structures. Pearson Education, 2004

Herzog, Natterer, Schweitzer,Volz,: Timber Construction Manual. Birkhauser Detail Basel 2004

Schulitz, Sobek, Habermann: Steel construction manual. Birkhauser Detail Basel 2000

?Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt : Concrete Construction Manual, Detail Basel 2002"

Note:
Further information:
N/A
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:A-335

18:00–19:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
roomTH:A-335

18:00–19:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
Wed
roomTH:A-531

14:00–15:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
roomTH:A-433

16:00–17:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
roomTH:A-531

14:00–15:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
roomTH:A-334

16:00–17:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
Thu
roomTH:C-219

18:00–19:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5705206.html