Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Enterprise Information Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U63C9908 Z,ZK 4 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Economic Studies
Synopsis:

The aim of the course is to teach students how to analyze the value processes within the company in its various departments and between departments. Aspect bodies represent departmental budgets and internal accounting, performance aspect preliminary and final costing. Organization's internal accounting, internal accounting continuity to financial accounting. The issue of internal performance and valuation of stocks.

Aspects of classification costs. Used costing methods and techniques. The concept of full and variable costing. Integrating enterprise information systems in terms of cost - budgeting, preliminary costing, accounting, resulting calculation. Conversion relationships between a generic costing breakdown of costs, organizational and product control aspect. The set of indicators of production in the company and internal sphere.

Requirements:

Course credit: Attendance (2 absences are allowed), test (or tests), submittion term paper (or prezentation of report).

Examination: only written (theoretical part and a practical part).

Syllabus of lectures:

1.The content and focus of internal economy.

2.Costs and revenues for internal accounting.

3.Valuation of unfinished and finished products.

4.Integrating enterprise information systems in terms of cost.

5.The set of indicators of production in the company and in-house sector.

6.Conversion relations between generic costing and cost breakdown.

7.Departmental and performance in management.

8.Derivation of the balance of production of financial income and intercompany accounting.

9.Relations between in-house departments and performances.

10.More detailed cost analysis using structural models.

11.Analysis and planning of internal cooperation in the full cost structure.

Syllabus of tutorials:

1.The content and focus of internal economy.

2.Costs and revenues for internal accounting.

3.Valuation of unfinished and finished products.

4.Integrating enterprise information systems in terms of cost.

5.The set of indicators of production in the company and in-house sector.

6.Conversion relations between generic costing and cost breakdown.

7.Departmental and performance in management.

8.Derivation of the balance of production of financial income and intercompany accounting.

9.Relations between in-house departments and performances.

10.More detailed cost analysis using structural models.

11.Analysis and planning of internal cooperation in the full cost structure.

Study Objective:

The aim of the course is to teach students how to analyze the value processes within the company in its various departments and between departments.

Study materials:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5127806.html