Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

English Language A2-1

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
B0B04A21 Z 2s Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is open to students who are beginners in their second language. Course objective: Achieving competence in basic English.

Requirements:

no prerequisites

Syllabus of lectures:

1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL

Opakování

Pozdravy, představování

2. týden Sea

Minulý čas

3. týden Solo

Minulý čas pokr.

4. týden Review 1

Test 1

5. týden Looks

Popisy, číslovky

6. týden Looks

Čísla, přítomný průběhový čas

7. týden Reality

TV programmes

8. týden Reality

Vyjadřování budoucího času

9. týden Review 2

Test 2

10.týden Things

Shopping, money

11. týden Things

Stupňování příd. jmen, porovnávání

12. týden Energy

Frekvenční výrazy, části těla

13. týden Energy

Too / enough + přídavné jm., should

14. týden Review 3

Test 3

Udělování zápočtů

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Syllabus of tutorials:

Course objective: Achieving competence in basic English.

Listening: Dialogues (shopping, free time, conversation in restaurants, orientation in cities).

Reading: Informative texts, current news, simple technical text.

Speaking: Greetings, introductions, travelling, conversation in shops ans restaurants, polite request, asking and explaining the way, narration, daily activities

Writing: Writing about personal experiences, holidays, family, surroudings.

Grammar: Expressing the present and future, questions, negation, plural form of nouns, personal, demonstrative and possesive pronouns, definite and indefinite articles, word order, the most common prepositions and adverbs,countable and uncountable nouns, modal verbs.

Study Objective:

Course objective: Achieving competence in basic English.

Study materials:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04A21, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A21/
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4687206.html