Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Open Informatics - Software 2018

Study programme: Open Informatics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Specialization Software - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_BOIBAP Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
2018_BOIBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
2018_BOIP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 102 credits
In this group you have to complete 17 courses
102
2015_BZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 122
Povinné předměty zaměření
2018_BOIPS3 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 29 credits
In this group you have to complete 5 courses
29
Minimal number of credits 29
Compulsory elective courses
2018_BOIAPP Subjects in english
In this group you have to complete at least 1 course
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
2018_BOIH Humanities subjects
0
2015_BJKA English language courses
0
BTV Physical education
0
BTVK Physical education courses
0
2018_BOIVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 151
Number of elective courses credits you have to gain 29
Total number of credits 180
Subjects in english [2018_BOIAPP]

~Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).\\

Compulsory subjects of the branch [2018_BOIPS3]

Specializace - software

Elective subjects [2018_BOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018708.html