Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Engineering Surveying 4

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
154ING4 Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Tomáš Jiřikovský, Rudolf Urban
Lecturer:
Tomáš Jiřikovský, Tomáš Křemen
Tutor:
Tomáš Jiřikovský, Rudolf Urban
Supervisor:
Department of Special Geodesy
Synopsis:

The subject deals with the topic of mining surveying in Czechia.

Requirements:

Follow-up to INGE, ING2, ING3.

Compulsory participation in classes, especially in practical measurements in the field.

Submission of work by the deadline and the required size and quality.

Passing the tests ( introduction and credit tests).

Syllabus of lectures:

1. Introduction, definition, legislation

2. History of mining surveying

3. Legislation, Decree 435/1992

4. Geodesy in the underground 1

5. Geodesy in underground 2

6. Geodesy in underground 3

7. HČ and ČHPZ in civil engineering 1

8. HČ and ČHPZ in civil engineering 2

9. Other underground spaces

10. Measurement work in opencast mining

11. Measurement of displacements, inclinations and reshaping

12. Lecture by an external expert

Syllabus of tutorials:

1. Connection and alignment measurements

2.Break throw traverse

3.Height measurement in mine shaft with tape

4.Tunnel measurement

5.Excursion

6.Credit test

Study Objective:

Gaining knowledge in the field of mining surveying.

Study materials:

[1] Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

[2] Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - dotisk 2. vydání. Praha, ČVUT 2008.

[3] Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.

[4] Zákon 89 ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Note:
Further information:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing4/
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomTH:B-971

14:00–15:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B971
Thu
roomTH:B-971

08:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4243206.html