Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Construction Technology 03

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
122TS03 Z,ZK 7 3P+3C Czech
Garant předmětu:
Pavel Neumann
Lecturer:
Pavel Neumann
Tutor:
Pavel Neumann
Supervisor:
Department of Construction Technology
Synopsis:

Construction of the building and investment complex - basic terms. Production process of building and object.

Spatial structure of object and complex building process.

Technological and time structure of object and complex construction process.

Technological stages for congruent and incongruent objects.

Modeling construction production. Construction technology project and its main documents, analysis and risk detection. Quality control of construction production. Environmental and health and safety plans.

Public hearing of the building.

Preparation and management of the construction of investment units. Designing principles of construction organization respecting the basic principles of project management.

Realization of construction. Handing over and taking over the construction site, construction manager, foreman and their duties.

Basic principles of the theory of flow construction, its application in practice. Modeling the construction progress using spatio-temporal graphs.

Simulation of the construction process using network graphs, construction technology network graph.

The use of computers in the modeling of building construction.

Principles of designing construction site equipment for a building and an investment unit.

Information modeling of buildings, principles and principles of BIM, use for building construction

Requirements:

Exams from subjects 122TS01 and 122TS02

Submission of works within the prescribed deadline and required scope (TEAMS).

Compulsory attendance in classes, maximum 3 excused absences.

Continuous consultation of work and control during the course.

The above requirements are necessary but not sufficient conditions for successful completion of the course.

Syllabus of lectures:

1. Introduction to the scientific field of construction technology

2. Public hearing of the construction

3. Production process of construction and object

4. Building construction technology

5. Modeling construction production

6. Construction site equipment

7. Realization of construction

8. Basics of the theory of current construction

9. Modeling construction implementation using network graphs

10. Use of computers for modeling the realization of an investment unit

11. Quality assurance of construction work

12. Safety and health protection during construction

13. Environmental protection during construction

Syllabus of tutorials:

1. Assignment of the whole semester's work, general requirements for the solved objects

2. Basic presentation of computer programs, their installation

3. Detailed familiarization with the use of computer technology for solving the given task

4. Solution of the spatial structure of objects

5. Consultation and practice

6. Solution of the technological structure of objects

7. Consultation and practice

8. Solving the temporal structure of objects

9. Consultation and practice

10. Construction site equipment solution

11. Consultation and practice

12. Completion

13. Submission of the entire semester's work

Study Objective:

To teach students the creation of a building model and an investment unit for its preparation, management of its implementation, reconstruction and maintenance using modern methods, including IT

Study materials:

Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8

Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Note:
Further information:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122TS03
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomTH:B-583

10:00–12:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B583
roomTH:C-217

14:00–16:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
roomTH:A-228

17:00–19:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4157306.html