Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Physiothrapy I. - Examination Procedures

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBFF1VP Z 2 1P+4C Czech

In order to register for the course 17PBFF2TP, the student must have received credit for the course 17PBFF1VP in a previous semester.

Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

GROSS, J., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8. (dostupné na www.ulozto.cz)

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 80-7013-516-6.

JANDA, V. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2020. ISBN 978-80-7492-500-9.

LEWIT, K. Manipulacní lécba v myoskeletální medicíne. 5 preprac. vyd. Praha: Sdelovací technika ve spolupráci s Českou lékarskou spolecností J.E. Purkyne, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0625-X.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I.: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, ISBN 80-7204- 312-9.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997, ISBN 80-7169-256-5.

Výukový film: Fyzioterapie - vyšetřovací metody, FBMI, ČVUT, Autor: Simona Hájková, Irena Novotná, MIchaela Prokešová, dostupné na www.youtube.com.

kol. autorů, Učební pomůcka, Vyšetřovací metody hybného systému, Určeno pro vnitřní potřebu SZŠ vyučující obory rehabilitační pracovník a fyzioterapeut a rehabilitační oddělení zdravotnických zařízení (dostupné na www.ulozto.cz)

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2837106.html