Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fire Resistance of Steel and Timber Structures

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
134YPNK Z 2 1P+1C
Garant předmětu:
Zdeněk Sokol
Lecturer:
Zdeněk Sokol
Tutor:
Břetislav Židlický
Supervisor:
Department of Steel and Timber Structures
Synopsis:

The class gives introduction to fire safety and fire resistance of steel, steel-concrete composite and timber structural elements.

Requirements:

passed 134OK1 or 134OD1A

Syllabus of lectures:

Introduction to fire safety

Load at fire

Thermal analysis, temperature of steel elements exposed to fire

Protected and unprotected elements, fire protection

Structural analysis, video about large scale fire test in Cardington

Design of steel structures, elements loaded in tension, compression, bending, combination of axial load and bending, design of connections

Design of composite structures, composite slab, composite beam

Design of timber structures

Examples of structural fire design

Syllabus of tutorials:

Fire load, parametric temperature curve

Heat transfer, temperature of unprotected steel element, design of steel beam

Heat transfer, temperature of protected steel element, design of steel column

Design of timber column

Design of composite beam

Software for fire design

Study Objective:

To learn basic principles of modern methods for design of structural elements exposed to fire. The aim is to get the ability to design simple steel, composite and timber structures exposed to fire.

Study materials:

Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.

ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.

ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:B-478

14:00–15:50
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B478
roomTH:B-478

14:00–15:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24667805.html