Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Building Materials

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
123SHMA Z,ZK 3 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Alena Vimmrová
Lecturer:
Miloš Jerman, Eva Vejmelková, Alena Vimmrová
Tutor:
Lukáš Fiala, Jan Fořt, Petr Hotěk, Miloš Jerman, Jan Kočí, Václav Kočí, Dana Koňáková, Jitka Krejsová, Jiří Maděra, Martin Mildner, Vojtěch Pommer, Lenka Scheinherrová, Kateřina Šádková, Eva Vejmelková, Alena Vimmrová
Supervisor:
Department of Material Engineering and Chemistry
Synopsis:

Building materials - basic course. Clasification of the materials. Structure of materials. Main properties of materials. Application of materials in building constructions. Introduction to material testing.

Requirements:

No prerequisities.

Syllabus of lectures:

1. Materials in construction - history, European codes and standards.

2. Materials performance and its measurement.

3. Chemical, physical and biological properties of structural materials.

4. Binding inorganic materials - air lime, gypsum, hydraulic lime.

5. Cement, rendering and plastering mortar.

6. Aggregates for concrete - aggregate grading

7. Concrete - fresh and hardened concrete, properties of concrete.

8. Ceramics, clay masonry units - durability, requirements for CMU.

9. Metals - steel, metals used in construction.

10. Corrosion of metals, corrosion of inorganic materials.

11. Dampness in buildings - interconnection of voids and pore structure.

12. Plastics - thermoplastic material, thermosetting resins.

13. Materials for thermal and watertight insulations.

Syllabus of tutorials:

1. Introduction, density, bulk density.

2. Laboratiry lesson 1:Cement I.

3. Laboratory lesson 2: Aggregates.

4.Laboratory 3: Cement II.

5. Laboratory 4: Modulus of elasticity

6. Laboratory 5: Tensile strength.

7. Laboratory 6: Thermal conductivity.

Study Objective:

Recognition of the main building materials. Basic knowledge of the materials properties and their testing .

Study materials:

![1] Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1

![2] Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0

![3] Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5

![4] Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8

?[5] Somayaji, S.: Civil engineering materials. 2nd ed. - Prentice Hall, 2001

?[6] Atcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9

?[7] Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1

Note:
Further information:
https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-hmoty-shma/
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:D-1122

10:00–11:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
Tue
Wed
Thu
roomTH:A-336

08:00–09:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

10:00–11:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

12:00–13:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

14:00–15:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

08:00–09:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

12:00–13:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

14:00–15:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

10:00–11:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Fri
roomTH:A-336

08:00–09:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

12:00–13:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.112)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

08:00–09:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
roomTH:A-336

12:00–13:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.111)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24135605.html