Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Projection of Structures

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
18Y1PK KZ 2 2+0 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Mechanics and Materials
Synopsis:

Regulations and laws in project planning. Basic construction material and elements used in systems of structures. Loading of structures. Static function of basic structure elements. Construction systems. Concrete, steel and wooden constructions. Ground and foundation. Civil engineering and engineering structures. Transporting pipelines systems. Numerical analysis.

of structures using computers.

Requirements:

None

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Mastering basic technical and legislative knowledge for preparation, concept, project processing and building construction. Overview on construction systems of structures and their static action, basic construction materials and sequence of construction.

Study materials:

Normy ČSN, Eurocod, ČSN EN, Tichý M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí, TP 45, Praha, SNTL, 1987; Studnička J., Medřický V.: Ocelové a dřevěné konstrukce, ČVUT, 2001°; Barták J., Kubát B.: Dopravní stavby I, ČVUT 1999, Hrdoušek V., Kukaň V.: Betonové konstrukce a mosty, ČVUT 2002

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24067105.html