Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Introduction to Theory of Transport

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17ZTD Z,ZK 4 2+1 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Smart Cities and Regions
Synopsis:
Requirements:

None

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Mathematical models of transport systems, quantitave methods for design, control and optimization of transport processes.

Study materials:

Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy, Praha, Edice ČVUT, 1997, Černý J., Kluvánek P.: Základy matematickej teórie dopravy , Veda Bratislava, 1991, Cenek P., Klima V., Janáček J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů, Žilina, Edice VŠDS, 1994, Janáček J.: Optimalizace na dopravních sítích, Žilinská univerzita v Žilině, 2002

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-02-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24039705.html