Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Production technology of building materials

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
123YTVM Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Eva Vejmelková
Lecturer:
Martin Böhm, Dana Koňáková, Vojtěch Pommer, Eva Vejmelková
Tutor:
Martin Böhm, Marcel Jogl, Dana Koňáková, Vojtěch Pommer, Eva Vejmelková
Supervisor:
Department of Material Engineering and Chemistry
Synopsis:

Basic building materials, different types of the production technology, energy consumption of the production, storage and transport, safety at work.

Requirements:

No prerequisities.

Syllabus of lectures:

1. Introduction

2. Technology of production of cement-based materials

3. Technology of production of materials based on lime binders

4. Production technology of sulfate binders

5. Technology of production of ceramic elements

6. Technology of production of glass elements, metals, asphalt and plastic products

Syllabus of tutorials:

1. Technology of production of cement-based materials

2. Technology of production of cement-based materials

3. Technology of production of cement-based materials

4. Technology of production of materials based on lime binders

5. Technology of production of materials based on lime binders

6. Production technology of sulfate binders

Study Objective:

Understanding of the production technology of the basic building materials, ability to use this knowledge in the building technological project.

Study materials:

!Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000

!Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008

!Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004

?Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010

?Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701

?Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press

1978, ISBN-13: 978-0904406764

?Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993

?Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985

?Speciální betony, Svaz výrobců betonu ČR, PRAHA 2001

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:D-1050

09:00–09:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
roomTH:D-1050

10:00–10:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1690906.html