Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Communication and Dealing with People

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
2383009 Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Jan Horejc
Lecturer:
Jan Horejc
Tutor:
Jan Horejc
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

Goal of the course is to explain to the students, that communication became a part of qualification of every modern employee and manager as well. The base of interpersonal communication is rhetoric, which develops itself from classical school in ancient Greece to modern school in Europe and in the world. Course concerns mainly in the analysis of monologue (presentation) and dialogue (how to deal in trade). Course explains nonverbal communication and methods of self improving of own rhetorical art.

Requirements:

Papers presentation, dialog, feedback, discussion

Syllabus of lectures:

1.Communication as a part of qualification of every modern manager, engineer, team worker and team leader etc.

2.Rhetoric as substance of interpersonal communication, classical school of the Rhetoric

3. The rhetoric as a science and art every days.

4.Natural presumptions of a communication.

5.Basic principles of the rhetoric.

6. Application of these principles in speech, in correspondence.

7. Nonverbal communication.

8.Basic barriers in communication and more often mistakes in everyday rhetorical practice.

9.Monologue.

10.Dialogue.

11.Presentation, self presentation.

12.Basic principles of Ethiquette.

13.Interpersonal communication in praxis.

Syllabus of tutorials:

1.Communication as a part of engineers qualification.

2.Rhetoric as substance of interpersonal communication, classical school of the Rhetoric

3.The rhetoric as a science and art every days.

4.Natural presumptions of a communication.

5.Basic principles of the rhetoric.

6.Application of these principles in speech, in correspondence.

7.Nonverbal communication.

8.Basic barriers in communication and more often mistakes in everyday rhetorical practice.

9.Monologue.

10.Dialogue.

11.Presentation, self presentation.

12.Basic principles of Ethiquette.

13.Interpersonal communication in praxis.

Study Objective:

s refea dialogu (jednání, rozhovor). Studentům referátem a na celém světě. Hlavní pozornost se v kurzu věnuje analýze monologu (vystoupení s referátem) a dialogu (jednání, rozhovor). Studentůmm

Study materials:

Basic:

Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009 (Communication and people dealing)

Other recommended:

Kohout, J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha 2005 (Rhetoric - art to talk and deal with people)

Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, Praha

1999 (Communicative and trade manager skills)

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
roomKN:A-108
Horejc J.
16:45–18:30
(lecture parallel1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
roomKN:A-108
Horejc J.
16:45–18:30
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
roomKN:A-309
Horejc J.
10:45–12:15
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
roomKN:A-309
Horejc J.
12:30–14:00
ODD WEEK

(parallel nr.1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-06-05
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1508606.html