Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Discrete mathematics

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
AE4B01DMA Z,ZK 7 2P+2S English
Lecturer:
Marie Demlová (guarantor)
Tutor:
Marie Demlová (guarantor)
Supervisor:
Department of Mathematics
Synopsis:

In this course students meet some important topics from the field of discrete mathematics. Namely, they will explore divisibility and calculations modulo n, diophantine equations, binary relations, induction, cardinality of sets, and recurrence equations. The second aim of this course is to teach students the language of mathematics, both passively and actively, and introduce them to mathematics as science.

Requirements:

High-school mathematics and ability to think.

Syllabus of lectures:

1. Dělitelnost, Eukleidův algoritmus.

2. Počítání modulo, prostory Zn zbytkových tříd.

3. Diofantické rovnice, kongruenční rovnice a soustavy.

4. Binární relace a jejich základní vlastnosti.

5. Speciální relace: částečné uspořádání a ekvivalence.

6. Zobrazení. Mohutnost množin, spočetné a nespočetné množiny.

7. Matematická indukce a její využití.

8. Posloupnosti a součty, asymptotický růst.

9. Lineární rekurentní (rekursivní) rovnice.

10. Výpočet časové náročnosti rekursivních algoritmů, Master theorem.

11. Princip inkluze a exkluze.

Syllabus of tutorials:

1. Dělitelnost, Eukleidův algoritmus.

2. Počítání modulo, prostory Zn zbytkových tříd.

3. Diofantické rovnice, kongruenční rovnice a soustavy.

4. Binární relace a jejich základní vlastnosti.

5. Speciální relace: částečné uspořádání a ekvivalence.

6. Zobrazení. Mohutnost množin, spočetné a nespočetné množiny.

7. Matematická indukce a její využití.

8. Posloupnosti a součty, asymptotický růst.

9. Lineární rekurentní (rekursivní) rovnice.

10. Výpočet časové náročnosti rekursivních algoritmů, Master theorem.

11. Princip inkluze a exkluze.

Study Objective:
Study materials:

[1] Lecture notes on lecturer's official homepage.

[2] K.H.Rosen: Discrete matematics and its aplications, McGraw-Hill, 1998.

Note:
Further information:
http://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/dma-e.htm
Time-table for winter semester 2021/2022:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
roomT2:C2-82
Demlová M.
11:00–12:30
(lecture parallel1)
Dejvice
T2:C2-82
roomT2:C2-82
Demlová M.
12:45–14:15
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Dejvice
T2:C2-82
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2022-08-13
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet12818804.html