Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Czech language 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
A0B04C2Z Z 2 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Lecturer:
Tutor:
Petra Jennings, Petra Jirásková, Jitka Pinková
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students

Requirements:

Czech language sklil - level B2

Syllabus of lectures:

LEKCE 1

Seznámení a informace o podobě cvičení

Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy

Práce s textem: Studium na FEL ČVUT

LEKCE 2

Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse

Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů

Slovní zásoba – popis grafu, číslovky

LEKCE 3

Téma: Moje studium, moje práce mě baví

Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek

Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce

Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti

LEKCE 4

Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce

Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému

Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze

Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu

LEKCE 5

Téma: odborný text 1

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum)

LEKCE 6

Téma: odborný text 2

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 1

LEKCE 7

TEST 1

Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod

Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy…

LEKCE 8

Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování

Poslech, porozumění slyšenému, diskuse

Prezentace svého oblíbeného místa

Shrnutí výsledků TEST 1

LEKCE 9

Téma: odborný text 3

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Psaní – klíčová slova, odstavce

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

LEKCE 10

Téma: Vlastní střecha nad hlavou

Opis textu – práce s českou klávesnicí

Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce

LEKCE 11

Téma: odborný text 4

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Klíčová slova, popis, vypravování

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 2

LEKCE 12

TEST 2

Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování

Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy

Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám

LEKCE 13

Shrnutí výsledků TEST 2

Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt)

Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary

Diskuse o kvalitě bydlení

LEKCE 14

Závěrečné shrnutí

Syllabus of tutorials:

LEKCE 1

Seznámení a informace o podobě cvičení

Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy

Práce s textem: Studium na FEL ČVUT

LEKCE 2

Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse

Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů

Slovní zásoba – popis grafu, číslovky

LEKCE 3

Téma: Moje studium, moje práce mě baví

Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek

Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce

Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti

LEKCE 4

Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce

Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému

Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze

Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu

LEKCE 5

Téma: odborný text 1

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum)

LEKCE 6

Téma: odborný text 2

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 1

LEKCE 7

TEST 1

Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod

Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy…

LEKCE 8

Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování

Poslech, porozumění slyšenému, diskuse

Prezentace svého oblíbeného místa

Shrnutí výsledků TEST 1

LEKCE 9

Téma: odborný text 3

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Psaní – klíčová slova, odstavce

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

LEKCE 10

Téma: Vlastní střecha nad hlavou

Opis textu – práce s českou klávesnicí

Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce

LEKCE 11

Téma: odborný text 4

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Klíčová slova, popis, vypravování

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 2

LEKCE 12

TEST 2

Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování

Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy

Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám

LEKCE 13

Shrnutí výsledků TEST 2

Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt)

Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary

Diskuse o kvalitě bydlení

LEKCE 14

Závěrečné shrnutí

Study Objective:

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Study materials:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život 2 (nakl. Akropolis 2008

[2] Texts on the website of the Department of Languages - Texts 1-5

Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomT2:E1-106
Pinková J.
09:15–10:45
(parallel nr.101)
Dejvice haly
Učebna
Thu
Fri
roomT2:E1-106
Pinková J.
11:00–12:30
(parallel nr.102)
Dejvice haly
Učebna
roomT2:E1-106
Pinková J.
12:45–14:15
(parallel nr.103)
Dejvice haly
Učebna
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet12550904.html