Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Czech language 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
A0B04C2L Z 2 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Lecturer:
Tutor:
Petra Jennings, Jitka Pinková
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students.

Requirements:

B1-B2 level of Czech language skills

Syllabus of lectures:

LEKCE 1

seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:

. analýza článků

. hledání společných rysů

LEKCE 2

seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:

. prezentace

. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article

. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style

. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial

. praktické vyzkoušení

. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4

hledání modelů pro daný typ textu

. najít podle svého vybraného tématu „modelové články“ (4 - 6)

. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují

. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací

. typická slovní zásoba, fráze k tématu

. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6

hledání zdrojů informací

. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části

. k jednotlivým částem najít zdroje

. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7

představení témat před třídou

. prezentace - na základě připravené osnovy

. diskuse

LEKCE 8

psaní prvního nástinu textu

především zachycení stěžejních faktů

rozčlenění do kapitol dle osnovy

názvy kapitol - dle tématu i „modelových článků“

LEKCE 9

první feedback

. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele

. návaznost textu

. zachycení základních informací o tématu

. vhodnost nadpisů

. srozumitelnost pro běžného čtenáře

. něco chybí/přebývá

LEKCE 10

první úprava

. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu

. další práce na textu

LEKCE 11

druhý feedback

. psaní textu

. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12

práce s wiki - formátem

. práce na wiki-pískovišti

. formátování částí textů

. vkládání linků

. vkládání odkazů na zdroje

. vkládání obrázků

LEKCE 13

dokončování textu

. finální kontrola

. vzájemná kontrola textů

kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14

nahrávání textů

. uložení textů na wikipedii

- opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

Syllabus of tutorials:

Syllabus - A0B04C2L (summer semester)

LEKCE 1

seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:

. analýza článků

. hledání společných rysů

LEKCE 2

seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:

. prezentace

. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article

. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style

. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial

. praktické vyzkoušení

. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4

hledání modelů pro daný typ textu

. najít podle svého vybraného tématu „modelové články“ (4 - 6)

. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují

. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací

. typická slovní zásoba, fráze k tématu

. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6

hledání zdrojů informací

. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části

. k jednotlivým částem najít zdroje

. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7

představení témat před třídou

. prezentace - na základě připravené osnovy

. diskuse

LEKCE 8

psaní prvního nástinu textu

především zachycení stěžejních faktů

rozčlenění do kapitol dle osnovy

názvy kapitol - dle tématu i „modelových článků“

LEKCE 9

první feedback

. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele

. návaznost textu

. zachycení základních informací o tématu

. vhodnost nadpisů

. srozumitelnost pro běžného čtenáře

. něco chybí/přebývá

LEKCE 10

první úprava

. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu

. další práce na textu

LEKCE 11

druhý feedback

. psaní textu

. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12

práce s wiki - formátem

. práce na wiki-pískovišti

. formátování částí textů

. vkládání linků

. vkládání odkazů na zdroje

. vkládání obrázků

LEKCE 13

dokončování textu

. finální kontrola

. vzájemná kontrola textů

kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14

nahrávání textů

. uložení textů na wikipedii

Study Objective:

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Study materials:

materials provided by the teacher on moodle

Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2L
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomT2:E1-106

14:30–16:00
(parallel nr.101)
Dejvice haly
Učebna
Thu
Fri
roomT2:E1-106
Pinková J.
11:00–12:30
(parallel nr.102)
Dejvice haly
Učebna
roomT2:E1-106
Pinková J.
12:45–14:15
(parallel nr.103)
Dejvice haly
Učebna
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-12-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet12550804.html