Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Information Systems Design

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
BI-TIS Z,ZK 5 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Lecturer:
Pavel Náplava
Tutor:
Jan Kočí, Pavel Náplava, Lukáš Zoubek
Supervisor:
Department of Software Engineering
Synopsis:

Students know various types of ISs and their practical implementation aspects and are able to match the needs of different market segments (customers) with applications of existing technologies (databases, programming languages, GUI etc.).

Requirements:

General knowledge about database technologies, client server principle, basic knowledge about tools for description of real systems behaviour (for example case tools, UML,etc.), user interface implementation knowledge, overview of systems implementation and programming technologies.

Syllabus of lectures:

1. Introduction to Information Systems, glossary and definitions, subject motivation.

2. Information System implementation, project.

3. Project control in practice.

4. Business process description, Data flow description, connection to information systems.

5. Process management in practice.

6. Market verticals, Information Systems types.

7. Information systems for Customer Realationship Management (CRM).

8. Information systems for manufacturing companies.

9. Postimplementation stage of project realization.

10. ERP information systems.

11. Public service iformation systems.

12. Legal questions of Information Systems implementation, specification of information systems delivery to different segments.

13. Reserve, economical aspect of the information systems implementation.

Syllabus of tutorials:

1. Introduction to exercises and Information Systems implementation. Implementation tools.

2. Presentation of a sample project,, preparation of project teams, projects specification.

3. Project elaboration - consultations.

4. Project elaboration - consultations.

5. Project elaboration - consultations.

6. Final projects presentations.

oject presentation.

9. Reserve.

Study Objective:

The aim of the course is to inform students about the types of Information Systems and their practical implementation aspects. After completing the course, students will be able to match the needs of different market segments (customers) with applications of existing technologies (databases, programming languages, GUI etc.). Knowledge obtained in this course can serve as the fundamentals for IS project management, as well as for selecting an optimal solution (including technology), choosing a supplier, and supervising the delivery of an information system by a third party.

Study materials:

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008

2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010

2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007

3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012

4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012

5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009

6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009

7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009

8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010

9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012

10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999

11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005

12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005

13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012

14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002

15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005

16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007

17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008

18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006

19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007

20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.

21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009

23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011

24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011

25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Note:
Further information:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TIS
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1125806.html