Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Study plan Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in Czech, 2015-2020

Study programme: Informatics 2009 Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in Czech, 2015-2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BI-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 106 credits
In this group you have to complete 19 courses
106
BI-PP_LIN-LA1-LA2 Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Linear Algebra, in Czech In this group you have to gain at least 7 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
7
BI-PP_MLO-DML-LOG Compulsory subject in Module of Bc.Study Program Informatics Mathematical Logic in Czech In this group you have to gain at least 5 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
5
BI-PP_ZMA-MA1-MA2 Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Elements of Calculus, in Czech In this group you have to gain at least 6 credits (at most 11)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
6
Minimal number of credits 124
Povinné předměty zaměření
BI-PZ-WSI-SI.2015 Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 29 credits
In this group you have to complete 7 courses
29
Minimal number of credits 29
Compulsory elective economic-management courses
BI-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economical Courses of Bc. Program Informatics, Presented in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 12)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
4
Minimal number of credits 4
Povinné ekonomické
BI-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.2015 Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective humanities courses
BI-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BI-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT
0
BI-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
BI-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BI-WSI-SI, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 165
Number of elective courses credits you have to gain 15
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do prezenční formy studia bakalářského programu.

Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 [BI-PP-EM.2015]

Povinný předmět BI-EMP se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech, Version 2015 [BI-PP.2015]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Linear Algebra, in Czech [BI-PP_LIN-LA1-LA2]

Tato skupina ve studijních plánech BI-xxx.2015 a BI-xxx.2018 nahrazuje předmět BI-LIN z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BI-LIN bude naposledy vyučován v semestru B212. Poté již studenti, kteří předmět nestihli odstudovat, musí absolvovat dvojici předmětů BI-LA1.21 a BI-LA2.21.

Compulsory subject in Module of Bc.Study Program Informatics Mathematical Logic in Czech [BI-PP_MLO-DML-LOG]

Tato skupina ve studijních plánech BI-xxx.2015 a BI-xxx.2018 nahrazuje předmět BI-MLO z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BI-MLO bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti, kteří předmět nestihli odstudovat, musí absolvovat dvojici předmětů BI-DML.21 a BI-LOG.21.

Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Elements of Calculus, in Czech [BI-PP_ZMA-MA1-MA2]

Tato skupina ve studijních plánech BI-xxx.2015 a BI-xxx.2018 nahrazuje předmět BI-ZMA z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BI-ZMA bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti dobíhajícího programu BI, kteří předmět nestihnou odstudovat, musejí absolvovat dvojici předmětů BI-MA1.21 a BI-MA2.21.

Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BI-PV-HU.2015]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT [BI-V-PRO_MG]

Courses in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017 [BI-V.2017]

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BI-WSI-SI, Version 2017 [BI-WSI-SI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Data valid to 2022-10-02
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30010006.html