Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

All courses Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering - Děčín

Quick filter: Clear filter

Tip: You can filter on individual columns of the table by using header fields.

Code Course name Tutor Language Completion Credits Range Semester
818TDM 3D modeling Dana Majerová, Jan Thiele  Czech Z 3 1P+2C L
818AOV Applied operational research Jan Thiele, Quang Van Tran  Czech Z,ZK 4 2P+2C Z
818BPSE1 Bachelor's Thesis 1 Milan Kuchařík  Czech Z 5 0+5 Z
818BPSE2 Bachelor's Thesis 2 Milan Kuchařík  Czech Z 10 0+10 L
818SBAK Bachelor's Thesis Seminar Dana Majerová  Czech Z 2 0+2 L
818ZALG Basics of Algorithmization Josef Nový, Miroslav Virius  Czech Z,ZK 4 2P+2C L
818ZPRO Basics of Programming Michal Moc, Miroslav Virius  Czech Z 4 4C Z
801MAN1 Calculus 1 Petr Kubera, Pavel Strachota  Czech Z 4 4P+4C Z
801MANZ Calculus 1, Examination Petr Kubera, Pavel Strachota  Czech ZK 4 Z
801MAN2 Calculus 2 Pavel Eichler, Petr Kubera, Edita Pelantová  Czech Z,ZK 8 4P+4C L
801PGR1 Computer Graphics 1 Pavel Strachota, Jan Thiele  Czech Z,ZK 2 1P+1C
801PGR2 Computer Graphics 2 Pavel Strachota, Jan Thiele  Czech Z,ZK 2 1P+1C
818ZDVP Data Processing in Pandas Jiří Fišer  Czech Z 2 2C Z
818ZDTP Data Processing using Spreadsheet Dana Majerová, Linda Mrázková  Czech Z 2 0P+2C Z
818DTB1 Database 1 Josef Nový  Czech KZ 2 2C Z
818DTB2 Database 2 Josef Nový  Czech KZ 2 2C L
818INTA Development of internet applications Dana Majerová, Michal Moc  Czech KZ 4 2P+2C L
801DIM1 Discrete Mathematics 1 Kateřina Horaisová, Zuzana Masáková  Czech Z 2 2+0 Z
801DIM2 Discrete Mathematics 2 Kateřina Horaisová, Zuzana Masáková  Czech Z 2 2+0 L
818EKN Econometrics Radek Hřebík, Quang Van Tran  Czech Z,ZK 4 2P+2C L
804A1 English 1 Karolina Beauxisová  Czech Z 2 0P+2C Z
804A2 English 2 Karolina Beauxisová  Czech Z 2 0P+2C L
818A3 English 3 Karolina Beauxisová  Czech Z 1 0+2 Z
818APZK English for Advanced Students Examination Karolina Beauxisová  Czech ZK 5 Z
818AMZK English for Intermediate Students Examination Karolina Beauxisová  Czech ZK 4 Z
804N1 German 1 Světlana Petrová  Czech Z 2 0P+2C Z
804N2 German 2 Světlana Petrová  Czech Z 2 0P+2C L
818N3 German 3 Světlana Petrová  Czech Z 1 0+2 Z
818NPZK German for Advanced Students Examination Světlana Petrová  Czech ZK 5 Z
818NMZK German for Intermediate Students Examination Světlana Petrová  Czech ZK 4 Z
818GUI Graphical User Interface Development Vladimír Jarý, Michal Moc  Czech Z 2 2C L
812UPF1 Introduction to Computational Physics 1 Pavel Eichler, Milan Kuchařík  Czech Z,ZK 2 1P+1C Z
812UPF2 Introduction to Computational Physics 2 Pavel Eichler, Milan Kuchařík  Z,ZK 2 1P+1C L
818PPY Introduction to Python programming Jiří Fišer, Jakub Klinkovský  Czech Z 2 1P+1C L
812UNX Introduction to Unix Jiří Fišer, Pavel Váchal  Czech Z 2 1P+1C L
800UPRA Introduction to the Law Radek Hřebík  Czech Z 1 0+2 Z
801LI1 Linear Algebra 1 Lubomíra Dvořáková, Dana Majerová  Czech Z 2 2P+2C Z
801LIZ Linear Algebra 1, Examination Lubomíra Dvořáková, Dana Majerová  Czech ZK 2 Z
801LI2 Linear Algebra B 2 Lubomíra Dvořáková, Dana Majerová  Czech Z,ZK 4 2P+2C L
801LIP Linear Programming Čestmír Burdík, Petr Kubera  Czech Z,ZK 3 2+1 Z
818MAKR1 Macroeconomics 1 Quang Van Tran, Jan Řada  Czech Z,ZK 4 2+2 Z
818MAKR2 Macroeconomics 2 Quang Van Tran, Jan Řada  Czech Z,ZK 4 2P+2C L
801MAN4 Mathematical Analysis 4 Kateřina Horaisová, Milan Krbálek  Czech Z,ZK 6 2P+4C L
801MAN3 Mathematical Analysis B 3 Kateřina Horaisová, Milan Krbálek  Czech Z,ZK 8 4P+4C Z
818RM1 Mathematics Repetitorium 1 Linda Mrázková  Czech Z 3 0P+3C Z
818RM2 Mathematics Repetitorium 2 Pavel Eichler  Czech Z 2 0P+2C L
812ZMDB Measurement and Data Processing Josef Nový, Ivan Procházka  Czech Z,ZK 2 1P+1C Z
818MIK Microeconomics Alexandra Dvořáčková, Quang Van Tran  Czech Z,ZK 4 2P+2C Z
818NES1 Neural Networks 1 Kateřina Horaisová  Czech Z 2 1+1 Z
818NES2 Neural Networks 2 Kateřina Horaisová  Czech Z 2 1+1 L
818NES3 Neural Networks 3 Josef Nový  Czech Z 2 0P+2C Z
812NME1 Numerical Methods 1 Petr Kubera, Pavel Váchal  Czech Z,ZK 4 2P+2C L
818OSY Operating Systems Administration Vladimír Jarý, Josef Nový  Czech KZ 2 0P+2C Z
818TV1 Physical Education 1 Dana Majerová  Czech Z 1 0+2 Z
818TV2 Physical Education 2 Dana Majerová  Czech Z 1 0+2 L
818TV3 Physical Education 3 Dana Majerová  Czech Z 1 0+2 Z
818TV4 Physical Education 4 Dana Majerová  Czech Z 1 0+2 L
800PT Preparatory Week Dana Majerová  Czech Z 2 26B Z
818PS Probability and Statistics Pavel Eichler  Czech Z,ZK 4 3P+1C L
818PMT Programming for mobile phones on the J2ME platform Jiří Fišer  Czech Z 3 0+3 L
818PRC1 Programming in C++ 1 Josef Nový, Miroslav Virius  Czech Z 4 2P+2C Z
818PRC2 Programming in C++ 2 Josef Nový, Miroslav Virius  Czech KZ 4 2P+2C L
818PJ Programming in Java Michal Moc, Miroslav Virius  Czech Z,ZK 5 2P+2C Z
818PMTL Programming in MATLAB Jaromír Kukal, Dana Majerová  Czech KZ 4 4C Z
801PSL Publishing system LaTex Petr Ambrož, Jiří Fišer  Czech Z 2 0P+2C L
818TVS3 Software Team Development 3 Michal Moc  Czech KZ 3 0+3 Z
818TVS4 Software Team Development 4 Michal Moc  Czech KZ 3 0+3 L
818SVK Student's Scientific Conference Kateřina Horaisová, Jiří Mikyška  Czech Z 1 5 dní L
818TVS1 Team Development of Software 1 Michal Moc  Czech KZ 3 0P+3C Z
818TVS2 Team Development of Software 2 Michal Moc  Czech KZ 3 0P+3C L
801TKO Theory of Codes Kateřina Horaisová, Edita Pelantová, Jan Volec  Czech ZK 2 2P+0C L
818PW Web environment and markup languages Pavel Eichler, Dana Majerová  Czech KZ 2 2C Z
Data valid to 2024-07-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/f4d-predmety.html