Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Studijní program: Architektura, urbanismus a krajinářská architektura Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ATKA Ateliérová tvorba- krajinářské ateliéry V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
30
ATSST Ateliér - soubor staveb V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
ATKU Ateliér - krajinářsko-urbanistický projekt V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
11
ATRH Ateliér - realizační projekt V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
9
DPH Diplomní projekt V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
27
DSNH Diplomní seminář navazující V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
POVINNÉ NAUKA Povinné navazující AUKA V této skupině musíte získat alespoň 78 kreditů (maximálně 79)
V této skupině musíte absolvovat 31 předmětů
78
Minimální počet kreditů 169
Volitelné předměty
VOLITELNÉ NAUKA Volitelné navazující AUKA V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
ATPV Ateliér volitelný
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 173
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023547.html