Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinně volitelné technické předměty, Process management, kombinovaná forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
K77C0007 Komunikační systémy a sítě
 
česky Předmět není vypsán
K77C0003 Projekty v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
K51C0401 Průmyslové inovace v Československu a České republice
 
česky Předmět není vypsán
K77C0004 Technologie pro Smart Cities
 
česky Předmět není vypsán
K77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022887-PRM_K_22_23_PVT.html