Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinné předměty, 3. semestr, Process management, kombinovaná forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
K63C3201 Makroekonomická teorie
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-MACT-01 Makroekonomická teorie česky Předmět je vypsán
K00C3101 Projekt diplomové práce
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-PJDP-01 Projekt diplomové práce česky Předmět je vypsán
K16C3103 Rozhodovací analýza
 
česky Z,ZK 6 20B Předmět není vypsán
32MC-K-ROAN-01 Rozhodovací analýza česky Předmět je vypsán
32MC-K-STRR-01 Strategické řízení česky Předmět je vypsán
K16C3101 Strategické řízení
 
česky Předmět není vypsán
K16C3102 Řízení inovací a inovační projekt
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-RIIP-01 Řízení inovací a inovační projekt česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022887-PRM_K_3S_22_23_PV.html