Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 22-23 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614GISS Geografické informační systémy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
615J2A1 Jazyk - angličtina 1 česky Z 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
611LIP2 Lineární programování 2 česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
617LSC Logistika ve Smart Cities česky Z,ZK 6 2P+2C+14B Předmět je vypsán
617MADS Management dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617TSI Technologie silniční dopravy česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617TZNK Technologie železniční dopravy česky Z,ZK 5 12B Předmět je vypsán
611TER Teorie her a optimální rozhodování česky ZK 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617TZOK Teorie zásob, obnovy a rozvrhy česky Z,ZK 4 10B Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022627-1S_K_LA_22-23_P.html