Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory courses of specialization Computer Systems and Virtualization, version 2021

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-SPS.21 Administration of Computer Networks and Services anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
BIE-APS.21 Architectures of Computer Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-VPS.21 Selected Topics in Computer Networking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ADU.21 Unix Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-VDC.21 Virtualization and Data Centers anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-AWD.21 Web and Database Server Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021629-BIE-PS-PV.21.html