Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_JCHN povinně volitelné předměty blok 3

Student absolvuje aspoň 1 blok povinně volitelných předmětů.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15CHRP Chemie radioaktivních prvků ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15PRN Příprava radionuklidů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RDFM Radiofarmaka 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023596-NMSPJCHB3.html