Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie zásob, obnovy a rozvrhy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617TZOK Z,ZK 4 10B česky
Garant předmětu:
Dušan Teichmann
Přednášející:
Dušan Teichmann
Cvičící:
Dušan Teichmann
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Úvod do teorie zásob – základní pojmy, typologie úloh, statické modely, deterministické dynamické modely, stochastické dynamické modely. Úvod do teorie obnovy – základní pojmy, typologie úloh, modely s opotřebením objektů, modely se selháváním objektů. Úvod do teorie rozvrhů – základní pojmy, typologie úloh, rozvrhy s jedním strojem, rozvrhy s více paralelními stroji, rozvrhovací úlohy typu Flow Shop a Job Shop.

Požadavky:

diferenciální počet funkcí jedné proměnné, integrální počet funkcí jedné proměnné, teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními matematickými metodami teorie zásob, obnovy a rozvrhů a jejich aplikacemi v logistických systémech.

Studijní materiály:

•PEŠKO, Š. Stochastické modely. Elektronický studijní materiál. Dostupný na http://frcatel.fri.uniza.sk/users/pesko/OA2/sme2

•PALÚCH, S., PEŠKO, Š. Kvantitatívne metódy v logistike. Žilinská univerzita v Žilině, 2006, ISBN 80-8070-636-0, dostupné na https://frcatel.fri.uniza.sk/users/pesko/publ/qml.pdf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6343206.html