Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Povinné navazující KA

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
521EKL1K Ekologie I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
520KA4 Krajinářská architektura IV česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
520KA5 Krajinářská architektura V česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
514KK1 Kulturní krajina I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519U4K Navrhování česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520PRK1 Plánování regionů a krajiny I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521PRK2K Plánování regionů a krajiny II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
520PAMK Provádění a management KA česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
524PRES3K Provádění, řízení a ekonomie staveb 3 česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
524PK Právo česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513TEK Teorie krajinářské architektury česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
521UP1K Územní plánování I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022527-POVINNE_NKA.html