Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-2.výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022287-4S_P_DOS_21-22_PV2.html