Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125SVKB Seminář k větrání a klimatizaci budov česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125SZTC Seminář zásobování teplem a chladem česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125ZTZB Zdravotně-technická zařízení budov česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022007-NB20230101_1.html