Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5.+ 6.s. Ekonomika a management od 19/20 povinně volitelné předměty v AJ

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U04E0202 Business Correspondence
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0101 Corporate Social Responsibility
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0204 Critical Thinking
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0102 Cross-cultural Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0208 English for Intercultural Communication
 
anglicky Předmět není vypsán
U16E0103 Entrepreneurship and Business Plan
 
Předmět není vypsán
U16E0110 International Business Life
 
anglicky Předmět není vypsán
U16E0104 International Trade and Finance
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0101 Introduction to Game Theory
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0201 Networking in English
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0105 Political Economy of International Trade Relations
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U04E0203 Presentation Skills
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0111 Principles of Business Negotiations and Etiquette
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0201 Social Determinants of Global Business
 
Předmět není vypsán
U16E0501 Talent Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U88E0201 Vybrané otázky managementu podniku A-1
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0202 Vybrané otázky managementu podniku A-2
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0204 Vybrané otázky managementu podniku B-2
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0205 Zahraniční praxe
 
anglicky Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019847-5+6.S.EM_19_20.html