Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

00 2012 D kmenové 4. semestr STR kombinované

12B*K4P-KMEN #

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2311102 Mechanika II. česky Předmět je vypsán
2121500 Mechanika tekutin
 
česky Předmět není vypsán
2011049 Numerická matematika česky Předmět je vypsán
2133014 Strojírenské konstruování IV. Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
K331068 Technologie I.
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30011653-12DSK4P-KMEN.html