Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIK-KOM Konceptuální modelování česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-OOP Objektově orientované programování česky Z,ZK 4 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-PPA Programovací paradigmata česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 česky Z,ZK 3 14KP Předmět je vypsán
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 česky KZ 4 8KC Předmět není vypsán
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 česky KZ 4 12KC Předmět je vypsán
BIK-TJV Technologie Java česky Z,ZK 4 14KP+4KC Předmět není vypsán
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010085-BIK-PZ-WSI-SI.2015.html