Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarové inženýrství 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SI2.3 Z,ZK 3 14KP česky
Garant předmětu:
Jiří Mlejnek
Přednášející:
Jiří Mlejnek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí pracovat metodicky z hlediska metodik vývoje softwaru především s důrazem na metodiku Unified Process a na unifikovaný jazyk pro modelování UML (Unified Modeling Language). Studenti pochopí, a díky souběžnému předmětu BI-SP2 si i prakticky vyzkoušejí, fungování jednotlivých rolí v realizačním týmu. Dále získají základní představu o testování a vyhodnocování kvality SW prodkutu. Díky souběžnému předmětu BI-SP2 bude i tato znalost doplněna praktickou zkušeností.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na intranetu.

Osnova přednášek:

1. Primární a podpůrné činnosti softwarového inženýrství; souvislosti s vedením SW projektu; organizace a softwarovéhoinženýrství v době rozvoje a údržby systému.

2. Requrements Engineering.

3. Softwarová architektura a návrh.

4. Konstrukce.

5. Testování.

6. Dokumentace, validace, verifikace a QaA.

7. Konfigurační řízení.

8. Vývojové prostředí, dodávky systému, akceptační a produkční prostředí.

9. Maintenance.

10. Vedení a organizace projektu.

11. Odhadování, plánování, historie projektu a nabídky.

12. Proces vývoje projektu a organizace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti získané v povinném předmětu Softwarové inženýrství 1 (BI-SI1), kde se seznámili s fázemiživotního cyklu softwarového systému a základními metodikami softwarového inženýrství. V tomto předmětu se jednotlivýmifázemi zabývají mnohem podrobněji, konkrétně requirements engineering, configuration management, testing, Q&;A,documentation, maintenance. Témata jsou prezentována teoreticky a na ilustrativních příkladech z praxe přednášejících.

Studijní materiály:

[1] Arlow, J. - Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, 2007, 978-80-251-1503-9,

[2] Sommerville, I.: Software Engineering, Pearson, 2011, 978-0-13-703515-1,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-SI2.3

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-SI2.3
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3471806.html